KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETi YÖNETİM SİSTEMİ

Başkanlığımızın mükellef odaklı ve katılımcı hizmet anlayışının bir gereği olarak, makul sürede sonuçlanmamış KDV iade talepleriyle ilgili olarak mükelleflerimizin başvurularını bizzat, kanuni temsilcileri veya Yeminli Mali Müşavirleri aracılığıyla iletebilecekleri ve başvurularının sonuçlarını en kısa zamanda alabilecekleri şekilde tasarlanmış olan “KDV İadesi Mükellef Memnuniyeti Yönetim Sistemi” kullanıma açılmıştır.

Sistem, başvuruları değerlendirmek üzere kurulmuş olan “KDV İade Süreci Takip ve Değerlendirme Birimi” ve vergi dairesi kullanıcılarının elektronik ortamda iletişimini sağlayacaktır.

Sistem üzerinden alınan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması esnasında da gerekli analizler yapılmak suretiyle, KDV iade sürecinde yaşanan aksaklıkların hangi noktalarda yoğunlaştığı tespit edilerek gerekli önlemler alınacaktır. Başvuru sahibine, başvurusu üzerine yapılan işlemin safahatı ve sonucuna ilişkin mutlak suretle bilgi verilecektir. Başvuru konusu husus, gerek başvuru sahibi nezdinde münferiden ve gerekse aynı konuda diğer mükelleflerimizin mağduriyet yaşamaması için genele dönük olarak tarafımızdan titizlikle takip edilerek sonuçlandırılacaktır.

KULLANICI GİRİŞİ

2016 Her Hakkı Saklıdır. T.C. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı